Bài ViếT Phổ BiếN

Editor Choice - 2019

Nụ cười của bạn quan trọng như thế nào?

Theo Học viện Nha khoa Mỹ phẩm Hoa Kỳ, 99,7% người Mỹ tin rằng nụ cười là tài sản quan trọng và 96% người trưởng thành tin rằng nụ cười hấp dẫn khiến một người hấp dẫn hơn với các thành viên khác giới. Nụ cười của bạn thậm chí có thể ảnh hưởng đến tình trạng hôn nhân của bạn. Những thống kê này khiến chúng tôi suy nghĩ về tính năng Nụ cười tiếp theo cho vấn đề mùa thu của chúng tôi - và chúng tôi muốn biết nụ cười khỏe mạnh quan trọng với bạn như thế nào! Điền vào bản khảo sát dưới đây và tìm kiếm kết quả trong vấn đề tiếp theo của chúng tôi! Một người tham gia khảo sát may mắn sẽ giành được giải thưởng để giúp làm đẹp nụ cười của họ.